Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

Studijní programy

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. 

www.vspj.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Obsah a forma přijímací zkoušky se liší v závislosti na zvoleném oboru. Obecně se jedná o PC test z matematiky či z kombinace odborných předmětů a jazykového testu.  

Příjem přihlášek: 1. kolo do 2.5.2017, 2. kolo do 20.7.2017, 3. kolo do 18.8.2017

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

První kolo přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení můžete podávat do 2. května 2017 číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Další DOD se uskuteční 2. února 2017 od 9 do 15 hodin číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola rovněž nabízí zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář, je Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a také Akreditovaným střediskem ECDL.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má ubytovací zařízení (kolej) na ulici Brtnická 13 v Jihlavě, které je určeno pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízeno ubytování také široké veřejnosti. Další ubytování je nabízeno v ubytovně BIV na Tř. Legionářů v Jihlavě, které je určeno zejména ke krátkodobému ubytování hostů, zaměstnanců VŠPJ a ostatní veřejnosti. Více informací zde. Škola studentům nabízí k dispozici i menzu, kde mají studenti možnost sníst si až dvě teplá jídla denně.