Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta.

Studijní programy

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium desítek oborů v různých odvětvích matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na odborných pozicích ve výzkumných institucích, v komerčních firmách a laboratořích. Po absolventech fakulty je poptávka jak u domácích firem a státních institucí, tak na zahraničních pracovištích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské studijní programy testuje oborové znalosti získané při předchozím vzdělání. 

Přijímací zkoušlu lze prominout v případě, že uchazeči úspěšně s percentilem 90 nebo vyšším složí Národní srovnávací zkoušky OSP nebo matematiku, nebo za dobrý prospěch z oborových předmětů ze střední školy. 

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc. a Mgr.-1.kolo) a do 31.5. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 90 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 90 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci program Erasmus+ umožňuje studovat 1-2 semestry v téměř kterékoliv evropské zemi. Program CEEPUS umožňuje získání stipendia na některé z univerzit ve střední Evropě. Fakulta je rovněž zapojena do programu EURICA, v rámci něhož lze bezplatně studovat na některé vysokoškolské instituci v latinské Americe či vybraných evropských zemích. Dále Norské fondy a EHP umožňují strávit část svých studií v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze vyjet na zahraniční stáž po dobu 2 až 12 měsíců do většiny evropských zemí. Fakulta má však uzavřenou řadu dalších bilatelárních smluv i s mimoevropskými státy a celoročně jsou vyhlašovány aktuální nabídky zahraničních stáží.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.