Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci byla založena roku 1946 a disponuje více než 600 kombinacemi širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů.

Studijní programy

Filozofická fakulta nabízí tradiční vědní obory jako historii, filozofii, filologii nejrůznějšího zaměření, politologii a evropská studia. Dále jsou to mladší obory jako aplikovaná ekonomie, archivnictví, divadelní a filmová věda a mnoho dalších.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nakladatelstvích, médiích, konzultačních a komunikačních agenturách, ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

www.ff.upol.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů zahrnuje test studijních předpokladů, který si fakulta sama vytváří. V případě řady oborů je nutné absolvovat rovněž oborový test nebo ústní pohovor (ty mohou být v některých případech prominuty, pokud uchazeč absolnoval státní maturitu z daného jazyka apod.).

Přijímací zkouška do navazujících magisterských programů může obsahovat varianty písemných oborových testů nebo ústního pohovoru.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.) pro obory akreditované českém jazyce, do 30.4 (Bc., Mgr.) pro obory akreditované v cizím jazyce.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 640 Kč

Aktuality

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je... číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta mimo jiné program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. 

Stáže v zahraničí

Filozofická fakulta nabízí i možnost zahraničních pracovních stáží. 

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních.