Nalezli jsme 53 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta sociálních studií

 • Political Science (EN)
 • Politologie
 • Sociology (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Regulace a behaviorální studia
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie se sociologií
 • Analytická chemie
 • Sociální epidemiologie

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Evangelická teologická fakulta

 • Teologie křesťanských tradic
 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Zdravotně-sociální péče
 • Social Work

a dalších 5 programů

8 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Teologie - Distanční výuka
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce

a dalších 18 programů

21 programů

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
 • Dějiny evropské kultury

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
 • Právní dějiny a římské právo
2 programy

Právnická fakulta

 • International and European Law (EN)
 • Evropské právo a politiky EU
2 programy

Teologická fakulta

 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Teologie
 • Religionistika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

1. lékařská fakulta

 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
 • Lékařská psychologie a psychopatologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Economics and Public policy (EN)
3 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Sociální patologie a prevence
2 programy