Nalezli jsme 67 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

Fakulta sociálních studií

 • Political Science (EN)
 • Politologie
 • Sociology (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Regulace a behaviorální studia
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • Humanitní studia
 • Mediální studia
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Demografie se sociologií
 • Analytická chemie
 • Sociální epidemiologie

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Evangelická teologická fakulta

 • Teologie křesťanských tradic
 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce

a další 3 programy

6 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Dějiny evropské kultury
 • Filosofie a etika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Social Geography and Regional Development (EN)
 • Antropologie
3 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
 • Právní dějiny a římské právo
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Komerční psaní v médiích
 • Kreativní marketing a komunikace
 • Creative Marketing and Communication (EN)

a další 2 programy

5 programů

Právnická fakulta

 • International and European Law (EN)
 • Evropské právo a politiky EU
2 programy

Teologická fakulta

 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Religionistika
 • Filosofie

a další 4 programy

7 programů

1. lékařská fakulta

 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
 • Lékařská psychologie a psychopatologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
3 programy