Nalezli jsme 67 škol

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Národohospodářská fakulta

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Economics and Public policy (EN)
3 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Sociologie lidských zdrojů
 • Psychologie
 • Strategický HRM

a dalších 16 programů

19 programů

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Řízení lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů - Psychologie pro manažery
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Psychologie
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta VŠO

 • Řízení lidských zdrojů
 • Digitální ekonomika a společnost
2 programy

University of New York in Prague

 • Psychology
 • International Relations – Conflict & Security Studies
 • International Relations – Concentration Global Governance

a dalších 5 programů

8 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologie
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketingová komunikace
 • Marketing Communications (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Zdravotně sociální péče
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Škoda Auto Vysoká škola

 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí
1 program

Vysoká škola CEVRO

 • Management sociálních služeb
 • Politologie
 • Management sociálních služeb v evropském kontextu
 • Politologie a mezinárodní vztahy
4 programy