Nalezli jsme 38 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikohospodářská

 • International Management/CEMS (EN)
 • MSc in Sustainability management (EN)
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů