Nalezli jsme 39 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
3 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Arts management
 • Management

a dalších 5 programů

8 programů