Lékařství

13 škol a fakult

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Bioethics (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 19 programů

22 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • General Medicine (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
3 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Lékařská fakulta

 • Chirurgické obory
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a další 3 programy

6 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Bioetika

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Experimental Surgery

a dalších 23 programů

26 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Bioinformatics and Computational Biology (EN)
 • Bioinformatika a výpočetní biologie

a dalších 31 programů

34 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.