Lékařství

11 škol a fakult

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Bioethics (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 17 programů

20 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
3 programy

Lékařská fakulta

 • Chirurgické obory
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Farmakologie

a dalších 7 programů

10 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 15 programů

18 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Experimental Surgery

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 16 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.