Lékařství

13 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Bioethics (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Matematické inženýrství
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Chirurgické obory
 • Klinické neurovědy

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Farmakologie

a dalších 13 programů

16 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Experimental Surgery

a dalších 21 programů

24 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodnictví - Perioperační péče
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.