Lékařství

8 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

1. lékařská fakulta

 • Aplikovná fyzioterapie
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Výživa dospělých a dětí
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Inženýrství pevných látek

a další 4 programy

7 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
4 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.