Chci studovat technickou chemii

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Fakulta chemicko-technologická

 • Technická fyzikální chemie
 • Chemie
 • Organická chemie

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Bezpečnost práce a procesů

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Chemie (sdružené studium)
 • Chemie pro SŠ

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Fyzikální měření a modelování
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Fyzikální chemie
 • Potravinářská chemie
 • Biofyzikální chemie

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu
 • Fyzikální inženýrství materiálů

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Bioinženýrství
 • Bioengineering (EN)
 • Matematika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie (double degree)
 • Syntéza a výroba léčiv
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - chemie (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
3 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie
 • Nanotechnologie (EN)
 • Chemická metalurgie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biomedicínská technika
 • Biomedical Technology (EN)
 • Optika a optometrie
4 programy