Chci studovat technickou chemii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technická chemie
 • Technická fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Bezpečnost práce a procesů

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Geologické inženýrství (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemická

 • Fyzikální chemie
 • Spotřební chemie
 • Potravinářská chemie

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Fyzikální měření a modelování
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Inženýrství pevných látek
 • Jaderné inženýrství
4 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Aplikovaná fyzika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolekulární chemie
 • Materiálová chemie
 • Biomolekulární chemie (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Povrchová a podzemní voda
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Počítačové modelování ve vědě a technice

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie
 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Optika a optometrie
4 programy

Fakulta strojní

 • Výrobní a materiálové inženýrství
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Environmentální inženýrství a analýza
3 programy