Chci studovat technickou chemii

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technická chemie
 • Technická fyzikální chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnost práce a procesů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Fyzikální chemie
 • Potravinářská chemie
 • Spotřební chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Fyzikální měření a modelování
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Inženýrství pevných látek
 • Jaderné inženýrství
4 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Aplikovaná fyzika

a další 4 programy

7 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemie a technologie ochrany prostředí
 • Chemická metalurgie
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolekulární chemie
 • Materiálová chemie
 • Biomolekulární chemie (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Povrchová a podzemní voda
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Computer Modelling in Science and Technology
 • Počítačové modelování ve vědě a technice

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Zdravotní laborant
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Výrobní a materiálové inženýrství
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Úprava surovin a recyklace
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Environmentální inženýrství a analýza
3 programy