Nalezli jsme 68 škol

📖 Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Informační modelování staveb
 • Kybernetika a řídicí technika

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Informační management
 • Informační a znalostní management
 • Aplikovaná informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Teorie interaktivních médií
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Studia nových médií
 • Fonetika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Management podniku
 • Aplikovaná informatika – Data science pro business

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Management informačních zdrojů
 • Zpravodajské zabezpečení AČR
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Biomedicínská a klinická informatika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Kvantové technologie
 • Matematická informatika
 • Jaderná chemie

a dalších 31 programů

34 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy
 • Technologie a management v dopravě
 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Technika zemědělských technologických systémů

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Analýza biologických materiálů
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy
 • Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče
 • Andragogika

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Logistika a management výroby
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy