Chci studovat strojírenství

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Strojírenství  Pozemní stavby  Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy  Konstrukce staveb  Ekonomika podniku  Bachelor of Business Administration  Master of Business Administration (MBA)

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Průmyslový design ve strojírenství  Základy strojního inženýrství  Strojírenská technologie  Technika prostředí  Fluidní inženýrství  Procesní inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Slévárenská technologie   a dalších 25 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Technologie, materiály a ekonomika strojírenství  Mechatronika  Biomechanika  Strojírenská technologie  Energetické stroje a zařízení  Matematické a fyzikální iženýrství  Technická kybernetika   a dalších 31 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé materiály  Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Technická diagnostika, opravy a udržování  Energetika 21. století  Průmyslové inženýrství  Provoz energetických zařízení  Strojírenská technologie  Řízení strojů a procesů  Technika tvorby a ochrany živ. prostředí   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika výrobních procesů  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Technika zemědělských technologických systémů  Marketing strojů a technických systémů

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Výrobní systémy a procesy  Aplikovaná mechanika  Inovační inženýrství  Strojní inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Strojírenská technologie a materiály

TIP

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Materiály a technologie v dopravě  Strojírenská technologie  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Energetika - teplárenství  Materiály  Materiálové vědy a analýza materiálů

TIP

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Oděvní a textilní technologie  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta textilní
TIP

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma