Právo a veřejná správa

17 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Provozně ekonomická fakulta

 • Regional and Social Development (EN)
 • Regionální a sociální rozvoj
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatics in Public Administration (EN)
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regional and Public Economics (EN)
 • Regionální a veřejná ekonomie
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
1 program

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
2 programy

Právnická fakulta

 • Civilní právo a civilní právo procesní
 • Comparative Constitutional Law (EN)
 • Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Právnická fakulta

 • Evropské a mezinárodní právo
 • Právní dějiny a římské právo
 • Soukromé právo

a další 3 programy

6 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Finanční právo a finanční věda
 • Law and Legal Theory in European Context (EN)

a dalších 11 programů

14 programů