Právo a právní věda

22 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Vysoká škola CEVRO

 • LL.M. - Alternativní řešení sporů
 • Obchodněprávní vztahy
 • Právo v obchodních vztazích
3 programy

Fakulta VŠPP

 • Obchodněprávní studia
 • Právo v aplikační praxi: Právo v podnikání
 • Právo v aplikační praxi: Právo ve veřejné správě
3 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Bezpečnostně právní studia
 • Kriminalistika a forenzní disciplíny
 • Právo v podnikání
3 programy

CEMI – Central European Management Institute

 • LLM - Korporátní právo
 • Právo a etika v podnikání
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Studia občanské společnosti
 • Studia občanského sektoru
2 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích (online)
 • Právo v podnikání
4 programy

Evropská akademie vzdělávání SE

 • LL.M - Common Law
 • LL.M - Obecné právo
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.B. - Právní specializace
 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • LL.M Mezinárodní obchod a právo

a dalších 7 programů

10 programů

European Business School SE

 • LL.B. Právní specializace
 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • LL.M. Arbitration Law (rozhodčí řízení)

a dalších 5 programů

8 programů

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.

 • BBA - HR Management (online)
 • BBA - Law (online)
2 programy

Právnická fakulta

 • Civilní právo a civilní právo procesní
 • Comparative Constitutional Law (EN)
 • Comparative Corporate, Foundation and Trust Law (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Právnická fakulta

 • Evropské a mezinárodní právo
 • Law and Digital Technologies (EN)
 • Právní dějiny a římské právo

a dalších 5 programů

8 programů