Management

39 škol a fakult

VŠFS nabízí novým studentům slevu na školném a přípravné kurzy zdarma v Praze, v Karlových Varech a v Mostě.

Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Cestovní ruch
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
1 program

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji
2 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
3 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Pedagogická fakulta

 • Školský management
1 program

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Destinační management
 • Gastronomie
 • Letecká doprava
 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
4 programy