Management

37 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta VŠPP

 • Finanční řízení
 • Obchodní a marketingový management
 • Podnikání a management
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
1 program

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
3 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
2 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Školský management
1 program

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Destinační management
 • Gastronomie
 • Letecká doprava
3 programy