Únorem to nekončí. Vysoké školy stále přijímají přihlášky

23. 3. 2018 | Přijímací řízení

Na řadu vysokých škol je stále možné se hlásit. Už dávno totiž neplatí, že deadline pro přihlášení je konec února. Každá fakulta si může stanovit vlastní termín podání přihlášek, a tak máte ještě minimálně několik dní na jejich vyplnění. A kam přesně je můžete poslat? Připravili jsme pro vás přehled univerzit seřazených podle měst.

Brno

Mendelova univerzita v Brně přijímá přihlášky od zájemců o bakalářské a magisterské studium na většině svých fakult až do konce března. Výjimkou je jen Provozně ekonomická fakulta, kde je termín podání přihlášek stanoven už na 21. března.

Vysoké učení technické v Brně má také delší termín pro podávání přihlášek na většině svých fakult (31. března).  Ještě delší termín má pak Fakulta podnikatelská, kam se můžete hlásit až do 30. dubna.

 

Liberec

Nejbližší deadline pro podání přihlášky na Technickou univerzitu v Liberci je 30. března, konkrétně na Fakultě mechatroniky a informatiky. O den déle se můžete hlásit na Fakultu strojní a ekonomickou a, mimo obor textilní a oděvní návrhářství, Fakultu textilní. Do 4. dubna mají čas zájemci o studium na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické.

 

Opava

Slezská univerzita v Opavě přijímá přihlášky na Fakultu veřejných politik do 31. března. O týden dříve je nutné poslat přihlášky na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu SLU. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se na vaše přihlášky bude těšit až do 20. dubna.

 

Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě přijímá přihlášky také povětšinou do konce března. Řada oborů je otevřená přihláškám i v průběhu dubna s nejzazším termínem 30. dubna.

 

Pardubice

Kromě Fakulty zdravotnických studií se můžete stále hlásit na všechny fakulty Univerzity Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Chemicko-technologická fakulta a Fakulta filozofická přijímají přihlášky do 31. března. Den předtím končí podávání přihlášek na Fakultě ekonomicko-správní. Zbytek fakult Univerzity v Pardubicích přijímá přihlášky až do konce dubna, v případě magisterských programů i déle.

 

Plzeň

Do konce března se můžou zájemci hlásit i na Západočeské univerzitě v Plzni. Delší termín má jen Fakulta elektrotechnická (15. dubna) a Fakulta strojní (13. dubna).

 

Praha

Univerzita Karlova patří mezi ty vysoké školy, jejíž fakulty uzavírají přihlášky zpravidla už koncem února. Výjimkou jsou Fakulta sociálních věd, Evangelická teologická fakulta, Fakulta humanitních studií a Matfyz, kam se můžete hlásit až do konce března.

České vysoké učení technické v Praze vyžaduje po zájemcích doručení tištěné přihlášky na většinu otevíraných oborů. Razítko z pošty nesmí být staršího data než 31. března, konkrétně na přihláškách na Fakultu stavební, Fakultu strojní, Fakultu elektrotechnickou a Fakultu dopravní. Zájemci o studium jaderné fyziky mají čas až do konce dubna.

Budoucí ekonomové se můžou hlásit na Vysokou školu ekonomickou do 30. dubna, a to jak na bakalářské, tak i magisterské obory.

Pokud vás láká studium na České zemědělské univerzitě máte čas do 31. března, což je jednotný termín podání přihlášek pro všechny fakulty a obory.

 

Ústí nad Labem

Kromě Fakulty zdravotnických studií je na ostatních fakultách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně možné podávat přihlášky až do 31. března.

Zlín

Do konce března máte čas na podání přihlášek také na většinu oborů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Výjimkou je pouze Fakulta technologická, kde končí termín přihlášek už o den dřív, tedy 30. března.

 

Co když to nestihnete ani tak?
Nezoufejte. Řada univerzit vypisuje druhá kola, kdy je možné podávat přihlášky. Termíny se různí, a tak je na některé obory možné se hlásit klidně až v průběhu letních prázdnin. Další možností jsou soukromé vysoké školy, z nichž některé přijímají přihlášky dokonce průběhu celého roku. Čerstvý přehled s nejaktuálnějšími termíny vám přineseme v průběhu června.