Fakulta technologická byla založena roku 1969 a stala se prvním předpokladem pro vznik univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Studijní programy

V současnosti poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Nabízí studium rozvržené do oborů nabízejících poznatky z oblasti chemie a technologie materiálů, potravin či z procesního inženýrství.

Uplatnění

Absolventi mohou nastoupit na pozice technologů, vývojových pracovníků či projektových manažerů, a to v různých výrobnách potravin, nápojů, ale i v lisovnách, gumárnách, nebo ve vývojových centrech.

www.ft.utb.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro všechny bakalářské studijní programy ve formě prezenční i kombinované na akademický rok 2016/2017 jsou PROMINUTY.O přijetí uchazečů rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise.Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data doručení vytištěné přihlášky na fakultu) do maximálního počtu studentů stanoveného děkanem.Maximální počty přijímaných studentů na akademický rok 2016/2017 budou zveřejněny zde nejpozději do 31. 5. 2016.

Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 19. 9. 2016.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 290 Kč

Aktuality

Aktuality a akce

Aktuality a akce

Co se děje na fakultě zjistíte zde.. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS v Brně 1. - 4.11. 2016. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. Více informací zde

Koleje a menzy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí studentům, zaměstnancům a hostům UTB ubytování na kolejích, které se nacházejí nejdéle 10 minut chůze od centra města. Dále nabízí stravování v několika moderních zařízeních. Více informací zde