Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Fakulty sociálních věd UK jsou dvě významná výzkumná pracoviště, a to Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu a Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES).

Studijní programy

Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce. 

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění na nižších úrovních státní správy, v neziskovém sektoru, médiích, poradenských službách, v oblasti financí a podnikání a v různých oblastech sociální politiky.

www.fsv.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (test Obecných studijních předpokladů nebo Matematiky). Pro přijímací řízení je rozhodující dosažený percentil. Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.2018

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Univerzita Karlova mezi nejlepšími univerzitami v ČR

Univerzita Karlova mezi nejlepšími univerzitami v ČR

Nezávislé hodnocení, FSV UK obdržela nejvyšší hodnocení ve dvou kategoriích: Mezinárodní otevřenost a atraktivita a Zájem uchazečů a úroveň studentů, více informací: číst více

Společenské vědy studentům - projekt přednášek na středních školách

Společenské vědy studentům - projekt přednášek na středních školách

"Facebook a jeho vlastní sociologické výzkumy", LHoaxy a fámy (nejen) v médiích", "Krátký film jako současná pověst" a další, více informací o projektu: číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany číst více

Navštivte naše facebook stránky

Navštivte naše facebook stránky

Přednášky, studentské akce, fotky, videa, atd. číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod UK.

Program Erasmus+ nabízí studijní či pracovní výjezd na 1-2 semestry do většiny evropských zemí. V rámci programu CEEPUS lze studovat v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Program Aktion nabízí studium v Rakousku, program DAAD naopak v Německu. V rámci programu Freemover si mohou studenti dojednat studium v zahraničí i individuálně. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.