Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy je nejmladší z fakult univerzity.  Nabízí moderní liberální studium filosofie, historie, společenských věd (antropologie, ekonomie, psychologie a sociologie), tvořivosti a jazyků v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni (většinou v prezenční i kombinované formě) a jejím výrazným akcentem je interdisciplinarita. Bakalářské studium umožňuje získat základy humanitních disciplín, z nichž si studenti mohou vybrat specializaci pro své studium. Schopnost nahlížet skutečnost z různých perspektiv a nepovažovat tu svoji za jedinou možnou a ochotu různé pohledy navzájem propojovat se fakulta snaží podržet i na stupni magisterském a doktorském.

https://www.facebook.com/studiumFHS/

http://fhsukblog.blogspot.cz/

www.fhs.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímací zkoušky se liší v závislosti na oboru.

Pro bakalářské studium se jedná o písemnou zkoušku, která spočívá v českém překladu cizojazyčného odborného textu (anglického, francouzského, nebo německého) a odpovědích v češtině na doplňující otázky k textu. Hodnotí se zejména smysluplnost, souvislost a odborná i stylová přiměřenost překladu. Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Přijímací zkouška na magisterské obory je taktéž písemná a skládá se z jazykové zkoušky a oborového testu z požadované literatury.

Přihlášky na bakalářský a magisterský stupeň studie je možné podávat do 31. 3. 2017, na doktorské studium lze přihlášky podávat až do 30. 4. 2017.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 590 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 640 Kč

Aktuality

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Aktuální informace z fakulty se dozvíte právě zde číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017 číst více

Doplňující informace

Otevřené kurzy

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy nabízí středoškolákům a případným uchazečům o studium možnost navštěvovat zdarma už v průběhu studia na střední škole vybrané kurzy z filosofie, historie a společenských věd. Přijďte a nezávazně poznejte sami, jak vypadá studium u nás. Absolventi otevřeného kurzu dostanou osvědčení, v případě úspěšného absolvování kurzu si mohou studenti tento kurz po přijetí na naši fakultu nechat uznat jako splněný v rámci svých studijních výsledků.

Studium v zahraničí

Možností jak studovat v zahraničí je na FHS mnoho. Nejznámější je program Erasmus+, který umožňuje studovat 1-2 semestry v téměř všech zemích Evropy. Dále program CEEPUS, stipendijní výměnný program, umožňující studium v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studovat lze ale i mimo evropský kontinent, to zejména na základě meziuniverzitních dohod např. s Brazílií, Austrálií, Kanadou, USA aj.

Stáže v zahraničí

Zahraniční stáže na 1-2 semestry zprostředkovává rovněž řada programů. Erasmus+ poskytuje stáže v téměř všech evropských zemích, v rámci programu GFPS mohou studenti absolvovat stáž v Německu. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.