Evangelická teologická fakulta byla založena roku 1919, je jednou ze tří teologických fakult Univerzity Karlovy.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v oborech evangelická teologie, pastorační a sociální práce a dalších souvisejících disciplínách.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v nejrůznějších funkcích v církvi, sociálních a charitativních organizacích, v neziskovém sektoru, kultuře a médiích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení má písemnou formu nebo kombinuje písemný test a ústní pohovor. Pro přijetí na všechny obory je třeba prokázat všeobecné klturně-hostorické a nábožensko-teologické znalosti a znalosti cizího jazyka (angličtiny, němčiny nebo francouzštiny). Daší části přijímací řízení závisí na zvoleném oboru.

Přihlášky na bakalářské a magisterské studijní programy je možné podávat do 28.2., pro doktorské studijní programy do 30.4.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 590 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 640 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017 číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

  • Erasmus+
  • Církevní stipendium udělované francouzskou vládou (Institut français de Prague)
  • Církevní stipendium GAW (Gustav Adolf Werk)
  • Církevní stipendium od Evangelische Kirche Hessen-Nassau
  • Církevní stipendium Bernardinum
  • Církevní stipendium Church of Scotland
  • Církevní stipendium od Universität Wien 
  • Církevní stipendium od Columbia Theological Seminary 
  • Církevní stipendium od Université de Lausanne, la Faculté de théologie et de sciences des religions

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Univerzity Karlovy v Praze a řídí ho Koleje a menzy UK. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.