Fakulta stavební existovala pod názvem Stavovská inženýrská škola v Praze již do roku 1707. Samotná Fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila fakulta architektury.

Studijní programy

Fakulta stavební nabízí několik studijních programů: Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Metrologie, Architektura a stavitelství, Jaderná energetická zařízení, Civil Engineering. Fakulta zajišťuje jak bakalářské, tak navazující magisterské studium.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nejrůznějších profesních odvětvích. Škála studijních oborů připravuje budoucí odborníky pro profese stavebního inženýra, architekta, geoinformatika, specialisty v oblastech životního prostředí. 

www.fsv.cvut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy je pouze písemný test z matematiky a u studijního programu Architektura stavitelství je dopněno o ústní pohovor (uchazeči předloží motivační list a 3 vlastní grafické práce). Přijímací zkouška z matematiky může být v některých případech prominuta.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS v Brně 1. - 4.11. 2016. číst více

Akce pro středoškoláky

Akce pro středoškoláky

Dny otevřených dveří - On-line poradce pro uchazeče o studium - Stáže pro studenty středních škol - Soutěže ... číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta stavební nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v rámci Double Degree Program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Více informací o tomto programu zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.