Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) byl založen roku 1992 je součástí Českého vysokého učení technického v Praze a má status vysokoškolského ústavu.

Studijní programy

Do činnosti MÚVS spadá vysokoškolská výuka v akreditovaných bakalářských (Ekonomika a management, Specializace v pedagogice), navazujících magisterských (Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu, Řízení rozvojových projektů) a doktorských studijních programech (Historie techniky, Kvantitativní metody v ekonomii). Nabízí také výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání. Hlavními oblastmi studia jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika, jazyková příprava a koučink.

Uplatnění

Absolventi jsou schopni se uplatnit při řízení technických, provozních či obchodních, ale i marketingových útvarů. Dále jako manažeři dílčích i komplexních inovačních projektů na různých úrovních řízení zejména v průmyslových podnicích. Důraz kladený na výuku anglického jazyka dává absolventům předpoklady pracovat pro zahraniční firmy, popř. pro zahraniční filiálky našich či zahraničních podniků. V neposlední řadě se mohou uplatnit jak ve státní správě, tak i dalších institucích včetně těch soukromých, jejichž činnost souvisí s problematikou rozvoje měst a regionů.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu specializace v pedagogice má formu písemného testu ze všeobecných znalostí. Do studijního programu Ekonomika a management se skládá písemná zkouška z matematiky a anglického jazyka.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Masarykův ústav vyšších studií nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě tohoto programu má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.