Fakulta biomedicínského inženýrství vznikla roku 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a řadí se mezi nejmladší fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Jako jediná z fakult této školy se nachází v Kladně.

Studijní programy

Nabízí studium ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání (jak prezenční, tak i kombinované), přičemž se zaměřuje zvláště na obory akcentující technickou stránku zdravotnictví a medicíny, ovšem nabízí i obory zaměřené ryze na zdravotnictví či na ochranu obyvatelstva.

Uplatnění

Absolventi této fakulty v závislosti na vystudovaném oboru nalézají uplatnění při práci s medicínskou technikou, při tvorbě programového vybavení orientovaného na zdravotnickou sféru, při práci s radiologickou technikou, při prevenci a řešení krizových situací či jako fyzioterapeuti nebo zdravotničtí záchranáři.

www.fbmi.cvut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je ve formě písemného testu z biologie a fyziky, jen na oboru Zdravotní laborant z biologie a chemie.

Podmínky prominutí přijímací zkoušky naleznete na http://fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Připravte se na přijímačky

Fakulta biomedicínského inženýrství připravila pro uchazeče o bakalářské a magisterské studium přípravné kurzy z biologie, fyziky a chemie. Přihlásit se můžete do konce dubna.

Zobrazit přípravné kurzy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze strávit 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v některé z vybraných evropských zemí. Zároveň na univerzitě působí další zahraniční programy - např. CEEPUS, který zprostředkovává výměnné pobyty v rámci střední Evropy.

Fakulta je dále zapojena do programu ATHENS, který nabízí týdenní intenzivní kurzy v zahraničí, do projektu G8 Scholarship, který nabízí množství šestiměsíčních stipendií na australských univerzitách pro začínající výzkumné pracovníky a spolupracuje s Fulbrightovou komisí, která umožňuje získání finanční podpory pro studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci stipendijních a grantových programů. 

Mimo to má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde

Stáže v zahraničí

Program Erasmus rovněž umožňuje vyjet na zahraniční stáž v rozmezí od 2 do 12 měsíců. Finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci. Více informací naleznete zde.

Ubytování a koleje

Studenti FBMI mohou využít nabídku ubytování přímo v Kladně, nebo v Praze na kolejích ČVUT. Informace k ubytování v Kladně najdete na stránkách fakulty. Ubytování na kolejích v Praze je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.