Fakulta strojní je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Navázala na působení Vysoké školy strojní a elektrotechnické, která byla založena roku 1949.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v oborech zaměřených na strojní inženýrství, materiálové inženýrství, stavbu jaderně energetických zařízení a další.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti konstrukce a návrhu strojních zařízení, na pozicích provozních a servisních pracovníků – především v oblastech souvisejících s absolvovaným oborem.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu probíhá na základě bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia včetně maturity a výsledků z matematiky. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které jsou ukazatelem zájmu o technické obory a znalosti cizího jazyka.

Při přijímání na navazující Mgr. program musí mít žadatel úspěšně absolvováno bakalářské studium. Toto studium je určeno především pro absolventy technických fakult. Pokud uchazeč nebude mít absolvovány některé důležité předměty ze strojírenského základu nutné pro zdárný průběh jeho dalšího studia, budou mu předepsány v rámci výběrových předmětů.

Přihlášku je možné podat do 13.4. (Bc., Mgr.), 31.5. (Ph.D.).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do je do všech bakalářských a magisterských oborů možné podávat do 11.8.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS či AKTION. Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.