Nalezli jsme 14 škol

Akční sleva ze školného Early Birds 5.000 Kč pro prváky do konce června! Zjistít více

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace

a dalších 72 programů

75 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie (EN)

a dalších 110 programů

113 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální geologie
 • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geologické inženýrství
 • Důlní měřictví
 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
1 program

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Sustainable Use of Natural Resources (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Fyzická geografie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství chemie a biologie pro střední školy
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.