Nalezli jsme 9 škol

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace

a dalších 32 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná geologie
 • Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 45 programů

48 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální geologie
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Geovědní a montánní turismus
 • Geological Engineering (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství chemie a biologie pro střední školy
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.