Nalezli jsme 86 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Fotografie  Marketing a obchod uměleckých děl  Design prostoru/interiéru  Intermediální ateliér  Psychologie umění  Grafika  Filozofie uměleckého projevu  Kulturní antropologie a umění  Dějiny umění  Multimédia   a další 2 obory

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a toxikologie životního prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Environmental Chemistry and Technology  Odpadové hospodářství  Alternativní energie a životní prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí   a dalších 7 oborů

TIP

Central European Management Institute

Praha 4-Modřany

Obory: Management zdravotnictví  Bezpečnostní a krizový management  Executive MBA  Marketing Management and International Business  Global Business Leadership  Ekonomika a finanční management  LLM - Korporátní právo  MBA Flexi   a další 2 obory

TC Business School

Praha 6

Obory: MBA (1. fáze)  MBA (2.fáze)  DBA

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Jaderná chemie  Laserová technika a elektronika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Radiologická fyzika  Radiologická technika   a dalších 16 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Dopravní stroje a zařízení  Biomechanika  Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Konstrukční a procesní inženýrství  Advanced Powertrains  Materiálové inženýrství   a dalších 31 oborů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Finance - specializace Podnikové finance  Oceňování majetku  Ekonomika a management - specializace Sales management  Ekonomika a management - specializace Management lidských zdrojů  Finance - specializace Veřejné finance   a dalších 7 oborů

Czech Management Institute Praha

Praha 2

Obory: BBA - Ekonomika a management  MBA program - pro ekonomy  MBA program - pro neekonomy

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Urbanismus a územní plánování  Architektura - teorie a tvorba  Dějiny architektury a památková péče  Architektura  Architektura, stavitelství a technologie  Průmyslový design  Dějiny architektury a památková péče (EN)   a dalších 6 oborů

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Technologie a management v dopravě a telekomunikacích  Dopravní systémy a technika  Logistika a řízení dopravních procesů  Provoz a řízení letecké dopravy  Inteligentní dopravní systémy   a dalších 7 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Reprodukční biotechnologie  Rostlinolékařství  Rostlinná produkce  Výživa a ochrana rostlin  Rozvoj venkovského prostoru  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Rybářství a akvaristika  Zahradnictví   a dalších 41 oborů

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Herectví alternativního a loutkového divadla  Teorie a praxe dramatické výchovy  Režie alternativního a loutkového divadla  Dramatická výchova  Scénická tvorba a teorie scénické tvorby  Scénografie   a dalších 13 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Dokumentární tvorba  Photography  Teorie filmové a multimediální tvorby  Restaurování fotografie  Animovaná tvorba  Střihová skladba  Scénáristika a dramaturgie  Audiovizuální studia  Fotografie  Kamera  Produkce  Režie   a další 2 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Choreografie a teorie choreografie  Hudební produkce  Bicí nástroje  Hudební teorie  Dirigování  Hoboj  Zvuková tvorba  Housle  Kytara - jazz  Klarinet  Kontrabas - jazz  Taneční věda  Klavír - jazz  Harfa  Hudební režie   a dalších 23 oborů

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture and urbanism  Architecture

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Výtvarná tvorba  Intermédia a nová média  Volné umění  Architektonická tvorba  Restaurování výtvarných děl  Sochařství / volná tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Grafika a kresba  Malířství / volná tvorba   a další 3 obory

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Veřejná správa a regionální rozvoj  Provoz a ekonomika  Regional and Social Development  Sector Economics and Economics of Enterprise  Systémové inženýrství  Informatics  System Engineering  Informatika  Information Management   a dalších 10 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obchod a podnikání s technikou  Technologická zařízení staveb  Energetika  Technika zemědělských technologických systémů  Inženýrství údržby  Technika a technologie zpracování odpadů  Agricultural Engineering   a dalších 9 oborů

International Prague University o.p.s.

Praha 1 - Staré Město, Praha 5

Obory: Mezinárodní vztahy  Business administration  Mezinárodní obchod  Psychologie  Business Administration