Nalezli jsme 93 škol

Doporučujeme: Stoupej na 4x nejlépe hodnocené soukr. VŠ v ČR! Newton College

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Management zdravotnictví  MBA - Management obchodu  MBA - Management inovací  MBA - Corporate Management  MBA - Investiční management  MBA - Pojišťovnictví  MBA - Management gastronomie a hotelnictví   a dalších 8 oborů

European Business School SE

Praha 7

Obory: Executive DBA Marketing a PR  MBA - Management ve veřejné správě  Executive DBA Corporate Law and Business  MBA - Business Development (ENG)  LLM International Commercial Law (ENG)  MBA - Leadership  LL.M. Public Law   a dalších 22 oborů

TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Kreativní psaní  Animace a vizuální efekty  Fotografie a audiovize  Kreativní marketing  On-line marketing  Management v kreativním průmyslu  Grafický a mediální design

TC Business School

Praha 6

Obory: MBA (1. fáze)  MBA (2.fáze)  DBA

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Produkce  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Scénografie alternativního a loutkového divadla  Herectví alternativního a loutkového divadla   a dalších 14 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Střihová skladba  Teorie filmové a multimediální tvorby  Dokumentární tvorba  Produkce  Animovaná tvorba  Scénáristika a dramaturgie  Fotografie  Kamera  Cinema and Digital Media  Režie  Photography  Zvuková tvorba   a další 2 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Interpretace a teorie interpretace  Skladba a teorie skladby  Zvuková tvorba  Housle  Choreografie a teorie choreografie  Hudební teorie  Kytara - jazz  Operní režie  Taneční věda  Klarinet  Kontrabas - jazz  Tuba   a dalších 26 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Dopravní stroje a zařízení  Technika životního prostředí  Letadlová a kosmická technika  Materiálové inženýrství   a dalších 32 oborů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Podnikání  Ekonomika a management - specializace Bankovní management  Ekonomika a management - specializace Finanční management  Ekonomika a management - specializace Sales management   a dalších 8 oborů

Czech Management Institute Praha

Praha 2

Obory: MBA program - pro neekonomy  MBA program - pro ekonomy  BBA - Ekonomika a management

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura - teorie a tvorba  Průmyslový design  Architektura  Krajinářská architektura  Průmyslový design (EN)  Urbanismus a územní plánování (EN)  Architektura, stavitelství a technologie (EN)   a dalších 6 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Webové inženýrství  Informatics  Počítačové inženýrství  Počítačová bezpečnost  Znalostní inženýrství  Systémové programování  Informační systémy a management  Informatika  Teoretická informatika   a dalších 6 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Speciální chovy  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Živočišná produkce  Výživa zvířat a dietetika  Reprodukční biotechnologie  Rostlinná produkce  Ekologické zemědělství  Rybářství a akvaristika   a dalších 41 oborů

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní systémy a technika  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Provoz a řízení letecké dopravy  Logistika a řízení dopravních procesů  Technologie a management v dopravě a telekomunikacích   a dalších 8 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Wood Processing and Forest Machinery  Tropical Forestry and Agroforestry  Ochrana lesů a myslivost  Forest Protection and Game Management  Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství  Lesní inženýrství   a dalších 22 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Regionální a sociální rozvoj  System Engineering  Podnikání a administrativa  Informatika  Podniková a odvětvová ekonomika  Informační management  Sector Economics and Economics of Enterprise   a dalších 12 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Technika a technologie zpracování odpadů  Agricultural Engineering  Silniční a městská automobilová doprava  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu   a dalších 11 oborů