Nalezli jsme 95 škol

Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.

Praha 6 - Dejvice, Karlovy Vary, Rumburk

Obory: Právo v podnikání  Sociálně právní činnost  Veřejná správa  Soudní a notářská administrativní činnost  Kriminalisticko právní činnost

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatics  Informatika  Informační systémy a management  Počítačové inženýrství  Webové a softwarové inženýrství  Teoretická informatika  Počítačové systémy a sítě  Systémové programování   a dalších 7 oborů

BIBS - vysoká škola

Brno, Bratislava, Ostrava, Praha 10

Obory: MBA Senior Executive  Právo a management  Ekonomika a management  MSc in Business Management  Strategický management

Czech Management Institute Praha

Praha 2

Obory: BBA - Ekonomika a management  MBA program - pro neekonomy  MBA program - pro ekonomy

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Průmyslový design (EN)  Architektura - teorie a tvorba  Urbanismus a územní plánování  Architektura  Průmyslový design  Dějiny architektury a památková péče  Architektura, stavitelství a technologie   a dalších 6 oborů

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní systémy a technika  Bezpečnostní technologie v dopravě  Logistika a řízení dopravních procesů  Inteligentní dopravní systémy  Letecká doprava  Transportation and Logistic Systems   a dalších 10 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Jaderná energetická zařízení  Letadlová a kosmická technika  Matematické a fyzikální iženýrství  Energetické stroje a zařízení  Advanced Powertrains  Technika prostředí  Konstrukční a procesní inženýrství   a dalších 29 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Podnikání a management v průmyslu  Výpočtová ekonomie a finance  Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Učitelství odborných předmětů   Projektové řízení inovací v podniku   a další 4 obory

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Režie - dramaturgie alternativního divadla  Herectví činoherního divadla  Scénografie alternativního divadla  Performerství   a dalších 17 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Teorie filmové a multimediální tvorby  Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Dokumentární tvorba  Produkce  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba  Zvuková tvorba  Fotografie  Kamera   a další 4 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Taneční věda  Pedagogika tance  Klarinet  Zvuková tvorba  Kytara - jazz  Operní režie  Cembalo  Pantomima  Skladba a teorie skladby  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Klavír  Klavír - jazz   a dalších 25 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Obecná produkce rostlinná  Speciální chovy  Speciální produkce rostlinná  Udržitelné využívání přírodních zdrojů  Zájmové chovy zvířat  Zahradnictví  Výživa zvířat a dietetika   a dalších 47 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a mechanizace v lesním hospodářství  Biologie lesa  Tropical Forestry and Agroforestry  Pěstování lesa  Forest Biology  Silviculture  Forest Protection and Game Management  Řízení a ekonomika podniku   a dalších 23 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství praktického vyučování  Učitelství odborných předmětů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Regional and Social Development  Economics and Management  Regionální a sociální rozvoj  Provoz a ekonomika  Evropská agrární diplomacie  Management  Podniková a odvětvová ekonomika  Hospodářská a kulturní studia   a dalších 13 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Silniční a městská automobilová doprava  Technologická zařízení staveb  Inženýrství údržby  Obchod a podnikání s technikou  Technika a technologie zpracování odpadů   a dalších 9 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná ekologie  Voda v krajině  Ekologie  Ochrana přírody  Environmentální modelování  Regionální environmentální správa  Aplikovaná a krajinná ekologie  Ecology  Applied and Landscape Ecology   a dalších 14 oborů

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture  Architecture and urbanism