Fakulta podnikohospodářská se transformovala z fakulty výrobně-ekonomické po roce 1989. V současné době patří k předním vysokoškolským pracovištím univerzitního typu s manažerským zaměřením.

Studijní programy

Fakulta nabízí studijní obory na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia, které jsou zaměřené především na ekonomiku a management.

Uplatnění

Absolventi mohou najít uplatnění v manažerských funkcích v podnikové sféře, v poradenských firmách či ve veřejné správě a také v oblasti kulturního managementu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Ekonomika a management se skládá z testu z matematiky a testu z cizího jazyka, v případě oboru Arts management test ze základů logického myšlení, znalostí z oblasti kultury a anglického jazyka. Do oboru Corporate Finance and Management a Экономика предприятия и менеджмент se skládá zkouška z anglického jazyka a test z matematiky.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc.), 15.5. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde