Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) nabízí bakalářské (Bc./BBA), magisterské (Ing./MSc./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy s více než 20 oborovými specializacemi, v prezenční, kombinované formě studia I a nově i v intenzivní Kombinované formě studia II, kdy výuka probíhá ve 2-3 výukových blocích / akademický rok. Výuka je realizována v českém i anglickém jazyce pro téměř 3.000 studentů. VŠEM rovněž poskytuje programy celoživotního vzdělávání, specializované profesní a MOOC kurzy (Massive open on-line courses), zaměřené na široké spektrum oblastí. Kromě povinné české akreditace MŠMT ČR, jsou programy akreditovány u Accreditation Council for Business Schools and Programs (USA).

www.vsem.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Příjímací řízení je dvoukolové. V I. kole se provádí on-line osobnostní test a test učebních stylů. Ve II. kole se provádí ověření totožnosti a dosažené úrovně vzdělání, prezentace studijních programů a studia na VŠEM, následuje ústní pohovor.

Zahajte studium v dubnu 2018 s termínem podání přihlášky do 1.3.2018 nebo v říjnu 2018 s podáním přihlášky do 1.9.2018.

Řádné termíny přijímacího řízení jsou: 4.3. / 6.3.2018 (zahájení v dubnu) a poté od dubna do září vždy ve dvou termínech v měsíci při zahájení v říjnu 2018.

Studium na VŠEM je možné zahájit třikrát ročně (leden, duben a říjen), s 12ti měsíčním zkouškovým obdobím, kdy si každý student volí z pěti cenových úrovní (od 20.000 Kč/rok), a to dle svých finančních možností, respektive požadavků na administrativní a studijní služby. V rámci individualizace studia a přizpůsobení se potřebám studentů, nabízí VŠEM vlastní stipendijní programy, které jsou určeny pro nadané studenty, olympioniky, válečné veterány, vrcholové sportovce, svobodné matky, zaměstnance neziskových organizací nebo hendikepované a zdravotně postižené.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Seznamte se se studijními obory a specializacemi, systémem a administrací studia, výukovými prostory VŠEM... číst více

Proč studovat VŠEM

Proč studovat VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu je soukromou vysokou školou, která realizuje bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a profesní (MBA, CŽV) studijní programy s národní (MŠMT ČR) a mezinárodní (ECBE, ACBSP) akreditací v prezenční a kombinované formě studia. číst více

Olympioničky Kolocová a Sluková: sport i VŠ stojí na koncentraci

Olympioničky Kolocová a Sluková: sport i VŠ stojí na koncentraci

Širší veřejnost si jich všimla až letos v srpnu. Kristýna Kolocová (24) a Markéta Sluková (24) se totiž na olympiádě v Londýně umístily na 5. místě. Kromě plážového volejbalu se dívky věnují i studiu. Nejen o něm a o beachvolejbalu se dočtete v našem rozhovoru. číst více

Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

V rámci projektu Hosté VŠEM jsou na půdu školy zvány významné osobnosti ze světa businessu, vrcholoví manažeři, majitelé firem a přední odborníci oborů ekonomie, managementu lidských zdrojů, marketingu či financí, aby se se studenty podělili o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky. Přednášky jsou přístupné i široké veřejnosti. číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Obsah a forma výuky VŠEM je přizpůsobena jak studentům (struktura výukových a zkouškových soustředění), tak i potřebám stávajících nebo budoucích, zaměstnavatelů, kdy jednou z hlavních inspirací, je spolupráce zahraničních universit s komerční sférou, která vede k pochopení aktuálních potřeb trhu práce, např. v oblasti zařazování interaktivních prvků do výukového procesu.

Studijní specializace

Studenti VŠEM si pro poslední ročník studia volí specializační blok dle vlastních preferencí i další volitelné předměty. Každý student si tak tvoří v on-line eKonfigurátoru studia VŠEM studium na míru vlastním potřebám. Student si sestavuje studium tak, aby bylo pro něj nejen přínosem, ale i zábavou.

Bakalářské studijní programy (Bc./BBA)

Podniková ekonomika – Finance, Lidské zdroje, Mezinárodní management, Marketing a reklama

Komunikace a lidské zdroje – Komunikace a společnost, Psychologie a sociologie, Řízení lidských zdrojů, Komunikace v managementu, Lidské zdroje

Marketing – Komunikace a média, Marketingové a reklamní strategie, Personální marketing, Sociální média, Marketing management, Marketing a reklama

Magisterské studijní programy (Ing. / MSc.)

Management firem – Mezinárodní management, Finance, Lidské zdroje, Management obchodu a logistika, Marketing a reklama, Mezinárodní obchod

Ekonomická a mezinárodní studia – Mezinárodní obchod, Inovace, Podnik v Evropské unii, Politická ekonomie

Doktorandské studijní programy (Ph.D.)

Ekonome a management – Ekonomické a sociální inovace, Finanční management, Management lidských zdrojů, Marketing, Mezinárodní ekonomie, Projektový management, Prognostika a plánování, Sociální pedagogika/Sociální patologie, Statistická analýza, Udržitelné podnikání

Velký důraz je kladen na praktickou využitelnost teoretických znalostí studenta již v průběhu samotného studia, kdy část akademických pracovníků podílejících na výuce, je přímo z praxe a dokáže tak do přednášek implementovat vlastní zkušenosti a poznatky s tím, že mezi studenty objevují mnohdy své budoucí zaměstnance nebo spolupracovníky. V samostatném projektu Hosté VŠEM, navštívilo akademickou půdu, již přes osm desítek významných osobností, a to nejen z ekonomického prostředí (Zdenek Pohlreich, Tomáš Sedláček, Andrej Babiš, Stanislav Bernard, Jan Mühlfeit a další).

Akademické nebo profesní zaměření studia?

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.

Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní  a odborné uplatnění absolventa.

Profesní kurzy a MOOC

VŠEM nabízí jako první vysoká škola v ČR více jak 200 interaktivních kurzů MOOC (Massive open on-line courses), tedy všem zdarma přístupné on-line kurzy, jejichž největší předností je možnost studia bez vazby na místo a čas samotného studenta, který tak není vázán rozvrhem, kapacitou nebo možnostmi lektora, či vlastními vstupním znalostmi. Další výhodou je rovněž široká nabídka oblastí, respektive odborný rozsah kurzů (tj. právo, ekonomie, finance, psychologie, sociologie, management, marketing, veřejné správa, mezinárodní obchodu, politologie atp.) a možnost započtení kreditů v rámci studia.

STARTUP VŠEM

Nově došlo k otevření inovačního STARTUP CENTRUM, které je prostorem pro práci, setkávání, inovace, osobní rozvoj a rozvoj podnikání. Otevírá dveře ke komunitě, která podpoří studentův projekt a napomůže k jeho úspěchu. Studenti zde mohou získat cenné kontakty, inspiraci novými pohledy i odborné vedení zkušených. V budově je rovněž k dispozici Mateřská škola VŠEM a posilovna.

Elitní program VŠEM

Elitní program VŠEM je nadstandardní vzdělávací a tréninkový program, který se zaměřuje na rozvoj studijně nadaných studentů, kteří projevují aktivní zájem o své studium a budoucí profesní uplatnění. Hlavním cílem programu je poskytovat nadstandardní výuku prostřednictvím přednášek atraktivních oblastí, speciálně navržených pro Elitní program VŠEM a zprostředkování úzké spolupráce s konkrétními společnostmi pro již vybrané pracovní pozice.

V rámci Elitního programu VŠEM je studentům zprostředkována spolupráce s vybranou společností nebo organizací, jejíž podnikání odpovídá realizovaným studijním oborům s cílem získání pracovní pozice ve středním a vyšším managementu po ukončení studia na VŠEM nebo v jeho průběhu.