Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je soukromá vysoká škola, která získala akreditaci a státní souhlas v roce 2003. Svou činností navázala na devítileté působení vyšší odborné školy. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

Studijní programy

Nabízí vzdělání na úrovni bakalářských a magisterských studií v prezenční i kombinované formě v oborech týkajících se tělesné výchovy a sportu a využití volného času. Důraz je kladen zejména na propojení teoretických znalostí jednotlivých předmětů s oborovou praxí.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v komerčních i neziskových společnostech působících v oblasti sportu a tělovýchovy, v oblasti školství a vzdělávání i v oblasti cestovního ruchu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

1. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2017/2018 je otevřené od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017.

Zájemci o prezenční formu studia mohou kontaktovat paní Danu Kopeckou: kopecka@palestra.cz, 281 930 160, 731 411 370. Zájemci o kombinovanou formu studia mohou kontaktovat paní Evu Kaiserovou, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 286 850 188.

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete zde: http://vstvs.palestra.cz/node/18.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 1 až 2 semestry svých studií na některé z partnerských univerzit. Student, který je přijat, získá stipendium od vysílající institutuce. Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete na adrese http://www.naerasmusplus.cz/. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Erasmus+ také nabízí možnost vyjet na zahraniční pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců. Tuto možnost poskytuje studentům bakalářského i magisterského studia. Samotná stáž musí být uskutečněna v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Zpravidla si ji zajišťuje student sám osobně či přes agenturu, dle svého zájmu. Nejčastěji studenti pracují jako animátoři v hotelech (u moře) nebo jako instruktoři na horách (lyže) či ve fitcentrech. 

Ubytování a koleje

VŠTVS PALESTRA nezajišťuje vlastní ubytování. Na svých stránkách nabízí kontakty na některá zařízení, poskytující ubytování: http://vstvs.palestra.cz/node/21.

Školné

Výše školného za bakalářský obor se odvíjí od studovaného oboru v rozmezí od 49 500 Kč/rok do 58 000 Kč/rok. Za magisterské studium zaplatí student 53 000 Kč/rok.