Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo získala státní souhlas působit jako soukromá škola neuniverzitního typu v roce 2005.

Studijní obory

SVŠE Znojmo nabízí akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management. Na škole je možné studovat v prezenční i kombinované formě studia následující obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. Škola má svou pobočku i v Praze, kde lze studovat obory Účetnictví a finanční řízení podniku a Marketing a management, ovšem pouze v kombinované formě studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v oblasti marketingu a managementu, účetnictví, daňovém poradenství i ve státní správě a samosprávě.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Praha 1

Obory: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Znojmo

Obory: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška má podobu písemných testů z jazyka a studijních předpokladů. Je promíjena těm, kteří odmaturovali na obchodních akademiích a může být prominuta na základě dobrých studijních výsledků na SŠ, příp. na základě jiných výsledků.

Termín pro podání přihlášky na prezenční a kombinovanou formu: 1. kolo - do 30. dubna; 2. kolo - do 13. července a 3. kolo - do 31. srpna.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč