ARCHIP (Architectural Institute in Prague) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu, které byl udělen státní souhlas v roce 2010.

Nabízí vzdělání v bakalářském studijním oboru architektura. Studium probíhá v angličtině, značný důraz je kladen na internacionální aspekty studia - vysoký podíl zahraničních studentů i vyučujících.

Studium je založeno především na ateliérové výuce, ostatní odborné předměty se k ní vztahují a doplňují ji. Velký důraz je kladen na praktické stránky studia (semináře, exkurze, workshopy).

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se skládá z komisionálního hodnocení předloženého digitálního portfolia prací a motivačního dopisu psaného v angličtině (posuzují se obsah a styl textu, originalita a výtvarná úroveň prací, celkové formální zpracování portfolia). Na základě toho je stanoveno pořadí uchazečů.

Přihlášky lze podávat do 15.4.2018.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma

Doplňující informace

Školné

Školné je pro české i zahraniční studenty stejné a činí 90 000,- za semestr. 

Stipendium

Více informací zde.