Nalezli jsme 95 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a analýza potravin  Chemie přírodních látek  Biochemie  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků  Technologie potravin  Forenzní biologická analýza  Mikrobiologie  Biochemie a biotechnologie   a dalších 6 oborů

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Odpadové hospodářství  Alternativní energie a životní prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Technologie vody   a dalších 6 oborů

TIP

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Hospodářská politika  Právní specializace – Veřejná správa  Politologie  Politologie a mezinárodní vztahy  Veřejná správa  MPA - Bezpečnostní a krizový management  MPA - Veřejná správa a lidské zdroje   a dalších 8 oborů

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: MARKETING - Marketing a reklama  EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace  MARKETING - Personální marketing  EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management  MARKETING - Sociální média   a dalších 29 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Karlovy Vary, Praha 3, Praha 10, Most, Praha 5

Obory: Business Management and Corporate Finance & MBA  MBA  Bezpečnostně právní studia  Business Management and Corporate Finance & BSBA  Marketing Communication & MBA  Marketing Communication  Marketing Communication & BSBA   a dalších 19 oborů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
TIP

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

Praha 8

Obory: Marketingové komunikace ve službách  Management destinace cestovního ruchu  Marketingové komunikace  Hotelnictví  Hospitality Management - Study in English  Management hotelnictví a lázeňství

TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Management v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku  Ekonomika a právo v podnikání

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání a management v obchodu a službách  Právo  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Soukromoprávní studia  Právo v podnikání  Aplikovaná informatika

TIP

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Praha 5-Smíchov, Bratislava

Obory: Public Relations  Mezinárodní vztahy a diplomacie  Politologie a politický marketing  Veřejná správa  Mezinárodní a diplomatická studia  Evropská studia a veřejná správa

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
TIP

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Průvodcovská činnost v cestovním ruchu  Management cestovního ruchu  Cestovní ruch pro absolventy VOŠ  Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolvetny VOŠ   a další 4 obory

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické inženýrství a bioinženýrství  Molekulární inženýrství  Fyzikální chemie  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Analytická a fyzikální chemie   a dalších 14 oborů

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a chemické technologie  Technologie konzervování a restaurování  Materiály pro elektroniku  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů  Syntéza léčiv  Polymerní materiály   a dalších 26 oborů

Cambridge Business School

Praha 1 - Nové Město

Obory: MBA Finanční management a účetnictví  MBA Executive management – online program  MBA Marketing a Public Relations  MBA Management ve veřejné správě  MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia   a dalších 11 oborů

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Management inovací  MBA - Management gastronomie a hotelnictví  MBA - Bankovnictví  MBA - Pojišťovnictví  MBA - Executive management  Studium LLM - Corporate Law  MBA - Ekonomika a finanční management   a dalších 8 oborů

European Business School SE

Praha 7

Obory: LL.M Mezinárodní obchod a právo  MPA - Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí  MBA - Psychologie managementu  Executive DBA Management  BBA - právní specializace  MBA - Commercial Law   a dalších 23 oborů

TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Německá a francouzská filozofie (FJ)  Studium dlouhověkosti  Sociální práce  Historická sociologie  Německá a francouzská filozofie  Historická sociologie (EN)  Soudobé evropské dějiny (DE)   a dalších 26 oborů

TIP

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Business Administration  Arts Management  Business Economics and Management  Management  Economics  Ekonomie  Podniková ekonomika a management  Corporate Finance and Management  International Management  Экономика предприятия и менеджмент (RU)

TIP

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Regionalistika - veřejná správa  Economics  Hospodářské a politické dějiny  Hospodářská politika  Ekonomické teorie  Národní hospodářství  Regionalistika a veřejná správa  Ekonomie  Ekonomická analýza  Veřejná správa a regionální rozvoj

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů  Ekonomika a management podniku - zaměření Podnikání  Ekonomika a management podniku - zaměření Management lidských zdrojů   a dalších 21 oborů

TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: On-line marketing  Kreativní psaní  3D animace a vizuální efekty  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Management v kreativním průmyslu  Fotografie a audiovize