Nalezli jsme 89 škol

Co bude po škole? Kdo má o absolventy zájem? Zjistit
TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Řízení lidských zdrojů  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie  PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Marketing a reklama   a dalších 30 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Finance  Bankovnictví a pojišťovnictví  Finance a oceňování podniku  Accounting and Corporate Financial Management (EN)  Finance (EN)  Účetnictví a finanční řízení podniku  Finance and Accounting  Zdanění a daňová politika   a další 3 obory

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Znalostní a webové technologie  Ekonometrie a operační výzkum  Aplikovaná informatika  Information Systems Management  Multimédia v ekonomické praxi  Statistické metody v ekonomii  Kognitivní informatika   a dalších 14 oborů

TIP

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Management (EN)  Economics  Ekonomie  Podniková ekonomika a management  Business Economics and Management  Экономика предприятия и менеджмент (RU)  Business Administration  International Management  Arts Management  Management

TIP

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Regionalistika - veřejná správa  Hospodářská politika  Ekonomická analýza  Veřejná správa a regionální rozvoj  Ekonomické teorie  Národní hospodářství  Economics  Regionalistika a veřejná správa  Hospodářské a politické dějiny  Ekonomie

TIP

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Karlovy Vary, Praha 3, Praha 10, Most, Praha 5

Obory: Business Management and Corporate Finance  Marketingová komunikace  Právo v podnikání  Bankovnictví  Řízení podniku a podnikové finance  Bezpečnostně právní studia  Marketing Communication  Právní aspekty podnikání   a dalších 8 oborů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
TIP

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

Praha 8

Obory: Management destinace cestovního ruchu  Marketingové komunikace  Hotelnictví  Management hotelnictví a lázeňství  Marketingové komunikace ve službách  Hospitality Management (EN)

TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Technologie ochrany osob a majetku  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Management v podnikání  Ekonomika a právo v podnikání

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Aplikovaná informatika  Podnikání  Soukromoprávní studia  Právo ve veřejné správě  Právo  Podnikání a management v obchodu a službách  MBA pro manažery a podnikatele

TIP

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Praha 5-Smíchov, Bratislava

Obory: Mezinárodní vztahy a diplomacie  Veřejná správa  Mezinárodní a diplomatická studia  Politologie a politický marketing  Evropská studia a veřejná správa  Public Relations

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
TIP

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Management cestovního ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Cestovní ruch pro absolventy VOŠ  Cestovní ruch  Management leteckých podniků  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ  Letový provoz  Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů  Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing  Ekonomika a management podniku - zaměření IT management   a dalších 33 oborů

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Základní a speciální anorganické technologie  Kovové materiály  Anorganická chemie  Syntéza a výroba léčiv  Chemistry of Materials  Polymerní materiály  Anorganická technologie  Technologie konzervování a restaurování   a dalších 28 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků  Biotechnologie léčiv  Biochemie a biotechnologie  Biochemie  Chemie a analýza potravin  Forenzní analýza  Technologie potravin  Obecná a aplikovaná biochemie  Organická chemie   a dalších 7 oborů

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Alternativní energie a životní prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Environmental Chemistry and Technology   a dalších 8 oborů

TIP

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Politologie a mezinárodní vztahy  LL.M. - European Business Law  Philosophy, Politics, Economics  Právo v obchodních vztazích  Veřejná správa  LL.M. - Alternativní řešení sporů  Politologie  Bezpečnostní studia   a dalších 8 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Senzorika a kybernetika v chemii  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Procesní inženýrství a management  Analýza léčiv  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Aplikovaná matematika  Chemické inženýrství   a dalších 9 oborů

Cambridge Business School

Praha 1 - Nové Město

Obory: MBA Management ve zdravotnictví  Základy managementu BBA  MBA Executive management – online program  MBA Finanční management a účetnictví  MBA Management ve veřejné správě  MBA Marketing a Public Relations  MBA Management obchodu   a dalších 9 oborů

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Marketing a promotion management  MBA - Investiční management  MBA - Personální management  DBA Soft Skills  MBA - Management veřejné správy  MBA - Leadership a soft skills  MBA - Sportovní management   a dalších 14 oborů

European Business School SE

Praha 7

Obory: LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností  LL.B. - Právní specializace  MBA - Real Estate  MBA - Leadership  BBA - manažerská specializace  MBA - Psychologie managementu  LL.D. Executive Corporate Law and Business   a dalších 23 oborů