Nalezli jsme 86 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná ekologie  Krajinářství  Ecology  Prostorové plánování  Ochrana přírody  Ekologie  Regionální environmentální správa  Environmentální modelování  Krajinné inženýrství  Vodní hospodářství  Nature Conservation   a dalších 12 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství praktického vyučování  Učitelství odborných předmětů

Obchodní institut

Praha 5, Praha 9 - Satalice

Obory: Business Management  Higher National Diploma - Business (EN)  Accounting and Financial Management  Higher National Diploma - Business  Business

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management ve veřejné správě  Bezpečnostní management a kriminalistika

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Policejní činnosti  Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostně právní studia  Policejní management a kriminalistika

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii  Psychologie

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Právo v podnikání  Scénická a mediální studia  Audiovizuální komunikace a tvorba  Speciální pedagogika - vychovatelství  Evropská hospodářskoprávní studia  Andragogika  Vzdělávání dospělých

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Tělesná výchova a sport (EN)  Tělesná výchova a sport  Kinantropologie  Vojenská tělovýchova  Management tělesné výchovy a sportu  Fyzioterapie  Biomechanika  Fyzioterapie (EN)   a dalších 7 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie (jednooborová)  Pravoslavná teologie - Religionistika  Starokatolická teologie  Husitská teologie  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Husitská teologie - Religionistika  Pravoslavná teologie - Filozofie   a dalších 16 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Teologické nauky  Katolická teologie  Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Systematická a praktická teologie  Evangelická teologie  Pastorační a sociální práce  Biblická teologie  Evangelická teologie (EN)  Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika  Biblická teologie (EN)   a dalších 6 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Mikrobiologie (EN)  Experimentální chirurgie (EN)  Biochemie a patobiochemie (EN)  Gerontologie  Neurovědy (EN)  Biologie a patologie buňky (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Biomedicínská informatika (EN)  Imunologie (EN)   a dalších 25 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Všeobecná sestra  Mikrobiologie (EN)  Biologie a patologie buňky  Farmakologie a toxikologie  Preventivní medicína  Biomechanika  Imunologie (EN)  Vývojová a buněčná biologie (EN)  Imunologie  Dentální hygienistka   a dalších 24 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Speciální pedagogika  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání   a dalších 137 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Demografie se sociologií  Geografie a kartografie  Fyziologie živočichů  Teoretická a evoluční biologie (EN)  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země  Molekulární biologie a biochemie organismů  Botanika   a dalších 97 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení  Mezinárodní právo  Law and Jurisprudence  Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)   a dalších 14 oborů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Logistika cestovního ruchu  Dopravní logistika  Logistika  Logistika služeb  Informační management

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Design  Výtvarná tvorba  Grafika a vizuální komunikace  Architektura  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Architektonická tvorba  Výtvarné umění