Nalezli jsme 95 škol

International Prague University, o.p.s.

Praha 5

Obory: Psychologie  Mezinárodní vztahy  Mezinárodní obchod  Business administration  Business Administration

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná ekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Environmental Modelling  Applied and Landscape Ecology  Environmentální modelování  Úpravy vodního režimu krajiny  Nature Conservation  Ecology   a dalších 15 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Poradenství v odborném vzdělávání  Učitelství praktického vyučování  Učitelství odborných předmětů

Obchodní institut

Praha 5, Praha 9 - Satalice

Obory: Accounting and Financial Management  Higher National Diploma - Business  Business  Business Management

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management ve veřejné správě  Bezpečnostní management a kriminalistika

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostně právní studia  Policejní management a kriminalistika  Bezpečnostní management a kriminalistika  Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Policejní činnosti  Bezpečnostně strategická studia

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Sportovní a volnočasový pedagog  Wellness specialista

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Psychologie  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Praha 1

Obory: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Účetnictví a finanční řízení podniku  Marketing a management

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Teologie - spiritualita - etika  Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika  Teologie křesťanských tradic  Pastorační a sociální práce  Historická teologie a teologie náboženství (EN)   a dalších 8 oborů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Management cestovního ruchu  Sociální a mediální komunikace  Andragogika  Evropská hospodářskoprávní studia  Vzdělávání dospělých  Speciální pedagogika - vychovatelství  Právo v podnikání   a další 4 obory

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Matematické modelování ve fyzice a technice  Obecná informatika  Matematická analýza  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky  Diskrétní modely a algoritmy  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)   a dalších 85 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Vojenská tělovýchova  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Kinantropologie  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami   a dalších 10 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Starokatolická teologie  Sociální a charitativní práce  Judaistika - Filozofie  Judaistika  Judaistika - Religionistika  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Pravoslavná teologie  Sociální pedagogika   a dalších 15 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Katolická teologie  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění  Teologické nauky  Aplikovaná etika

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Porodní asistentka  Neurovědy (EN)  Nutriční specialista  Mikrobiologie  Imunologie (EN)  Biologie a patologie buňky (EN)  Mikrobiologie (EN)  Neurovědy  Intenzivní péče  Adiktologie  Preventivní medicína (EN)   a dalších 36 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Vzdělávání v biologii  Pedagogika předškolního věku  Speciální pedagogika  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - sbormistrovství   a dalších 120 oborů