Přírodní vědy

Nalezli jsme 68 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a dalších 8 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a další 4 obory

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Antropologie  Antropologie (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)   a dalších 8 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská imunologie  Lékařská mikrobiologie  Radiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)  Vzdělávání v biologii

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Antropologie a genetika člověka  Antropologie a genetika člověka (EN)   a dalších 94 oborů

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská mikrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Algebra a geometrie  Analytická chemie  Anorganická chemie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná fyzika  Aplikovaná chemie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná statistika  Bioanorganická chemie  Biofyzika  Biochemie   a dalších 59 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Ochrana zvířat a welfare  Veřejné veterinářství a ochrana zvířat  Veterinární biochemie, chemie a biofyzika  Veterinární ekologie  Veterinární hygiena a ekologie   a další 3 obory

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní a aplikovaná matematika  Výpočetní matematika

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Environmentální biotechnologie  Environmentální inženýrství  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Hornictví a hornická geomechanika   a další 2 obory

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Biomedical and Ecological Engineering  Biomedicínské a ekologické inženýrství

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Matematické metody v informačních technologiích