Přírodní vědy

Nalezli jsme 71 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Aplikovaná geografie  Fyzikální inženýrství  Matematické modely a jejich aplikace  Matematika

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Revitalizace krajiny  Vodní hospodářství

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Odborný pracovník v laboratorních metodách  Patobiochemie a xenobiochemie  Zdravotní laborant

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a dalších 8 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika   a dalších 5 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Antropologie  Antropologie (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)   a dalších 8 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská imunologie  Lékařská mikrobiologie  Radiologie

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Aplikovaná fyzika  Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika   a dalších 65 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)  Vzdělávání v biologii

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Antropologie a genetika člověka   a dalších 96 oborů

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská mikrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Algebra a geometrie  Analytická chemie  Anorganická chemie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná fyzika  Aplikovaná chemie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná statistika  Bioanorganická chemie  Biofyzika  Biochemie   a dalších 80 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Ochrana zvířat a welfare  Veřejné veterinářství a ochrana zvířat  Veterinární biochemie, chemie a biofyzika  Veterinární ekologie  Veterinární hygiena a ekologie   a další 3 obory

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní a aplikovaná matematika  Výpočetní matematika