Technická fakulta byla založena v roce 1952.

Studijní programy

Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Nabízí studium v široké škále technických a provozních oborů, od inženýrství údržby, zemědělské techniky, silniční a městské automobilové dopravy přes informační a řídící techniku v agropotravinářském komplexu až po techniku a technologii zpracování odpadů.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v celé řadě technických profesí souvisejících s provozováním nejen zemědělské techniky, v silniční dopravě, v odpadovém hospodářství aj.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do bakalářských oborů je třeba složit přijímací zkoušku z matematiky a fyziky. Výjimkou je obor Obchod a podnikání s technikou, na který se skládá zkouška z matematiky a z volitelného cizího jazyka. 

Uchazečům, kteří se ke studiu na vysoké škole hlásí poprvé (dosud nestudovali na žádné vysoké škole), se přijímací zkoušky promíjí. Budou přijati na základě podání přihlášky ke studiu spolu s čestným prohlášením, ve kterém stvrzují, že dosud nestudovali na žádné vysoké škole. 

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde