Ekologie a ochrana prostředí

Nalezli jsme 35 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Inženýrství životního prostředí

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Sociální a kulturní ekologie  Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Ochrana životního prostředí

Fakulta chemicko-technologická

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Alternativní energie a životní prostředí  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemické a energetické zpracování paliv   a dalších 5 oborů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Ochrana a tvorba krajiny

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Inteligentní budovy  Technika životního prostředí  Teoretický základ strojního inženýrství

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Odpady a jejich využití  Ochrana a využívání přírodních zdrojů   a dalších 9 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Nature Conservation  Ochrana přírody   a další 3 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů  Technology and Environmental Engineering

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná bioklimatologie  Applied and Landscape Ecology  Applied Bioclimatology  Odpadové hospodářství  Technologie a management odpadů  Technologie odpadů