Přírodní vědy

Nalezli jsme 70 škol

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 14 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Anorganická chemie  Anorganické materiály  Bioanalytik  Environmental Engineering   a dalších 16 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Geomatika  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Materiálové inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Ochrana životního prostředí v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Přístroje a metody pro biomedicínu  Zdravotní laborant

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Infectious Biology  Infekční biologie

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Aplikovaná matematika  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství   a dalších 5 oborů

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Biomateriály  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)  Chemie a chemické technologie   a dalších 5 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Biochemie a biotechnologie  Forenzní analýza  Forenzní biologická analýza  Chemie a analýza potravin  Chemie přírodních látek  Mikrobiologie  Obecná a aplikovaná biochemie  Organická chemie  Technologie potravin

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice | testy

Obory: Alternativní energie a životní prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemické a energetické zpracování paliv   a dalších 6 oborů

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Finanční a pojistná matematika   a dalších 12 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Obecná antropologie - integrální studium člověka   a další 3 obory

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering