Geologie

Nalezli jsme 5 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Geologické vědy  Geologické vědy (EN)  Geologie  Geologie aplikovaná a environmentální  Geologie pro kombinaci s archeologií (dvouoborové)  Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Aplikovaná geologie  Aplikovaná geologie (EN)  Geobiologie  Geologie  Geologie (EN)  Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geotechnologie  Hydrologie a hydrogeologie  Krajina a společnost   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Environmentální geologie  Geologické vědy  Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství, dvouoborové)   a další 3 obory

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Hornické inženýrství  Hornictví a hornická geomechanika  Inženýrská geodézie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test