Přírodovědecká fakulta zahájila svoji činnost v roce 1920. Je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a za dobu svého působení zaznamenala řadu významných vědeckých objevů v celosvětovém měřítku.

Studijní programy

Nabízí studium v širokém spektru oborů v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi včetně učitelského vzdělání.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v širokém spektru odborných či manažerských pozic zpravidla v návaznosti na absolvovaný obor, ve výzkumu a ve vzdělávání.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářský studijní obor se účastní Testu studijních předpokladů (TSP Scio) a v závislosti na zvoleném oboru i odborného testu. Písemná přijímací zkouška může být prominuta na základě: prospěchu, NSZ, olympiády, SOČ, maturity, absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh. Uchazeči některých oborů si mohou vybrat mezi Testem studijních předpokladů, odborným testem nebo obojím (při poslední možnosti se uchazeči připočte lepší výsledek). 

Přihlášku je možné podat do 29.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 80 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2016

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS v Brně 1. - 4.11. 2016. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.