Přírodní vědy

Nalezli jsme 59 škol

Festival Future Port Prague. Pro studenty 3000 volných vstupenek! Máte zájem?
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované počítačové modelování  Biologie  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Obecné otázky matematiky  Počítačové metody ve vědě a technice

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a další 4 obory

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)   a dalších 40 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Studium humanitní vzdělanosti

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Statistics  Statistika

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Sociální a kulturní antropologie

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie  Aplikovaná matematika  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství  Senzorika a kybernetika v chemii  Technická kybernetika

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie materiálů  Makromolekulární chemie  Organická chemie

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Biochemie a biotechnologie  Chemie a analýza potravin  Mikrobiologie  Organická chemie  Technologie potravin

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha - Libeň, Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Geometrie a globální analýza  Matematická analýza

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering