Geografie a kartografie

Nalezli jsme 15 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Geomatika

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Geografie  Geografie (dvouoborové)  Geografie střední Evropy

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Enviromentální geografie  Fyzická geografie a geoekologie  Geografie (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika  Modelování v environmentální geografii  Politická a kulturní geografie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geografie  Aplikovaná geografie a geoinformatika  Fyzická geografie  Fyzická geografie (EN)  Geografická kartografie a geoinformatika  Geografie  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Demografie se sociální geografií  Fyzická geografie a geoekologie  Fyzická geografie a geoekologie (EN)  Fyzická geografie a geoinformatika  Geografie a kartografie  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Biologie – Geografie (uč.)  Biologie (učitelství, dvouoborové)  Environmentální studia a udržitelný rozvoj  Geografie – Anglická filologie  Geografie – Biologie a environmentální výchova (uč.)   a dalších 16 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika geografie  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky