FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ - připravuje důstojníky – specialisty ve vojensko-technických oborech, a to zejména v oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geografické a komunikačních a informačních systémů a technologií.

Uchazeči o vojenské studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního oboru Vojenské technologie.

Pro uchazeče o civilní studium v prezenční formě nabízí fakulta tříletý bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost.

www.unob.cz/fvt

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia obsahuje písemný test z matematiky.

Přijímací zkoušku je možné prominout.

Přihlášku je možné podat do 31.3. 2018.

Dny otevřených dveří: 7. prosince 2017, 11. ledna 2018 a 8. února 2018

Přípravné kurzy:

            prosinec:          16. – 17. 12. 2017        Brno (přihláška do 10.12.2017)

            leden:               20. – 21. 01. 2018        Brno (přihláška do 14.1.2018)

            únor:                17. – 18. 02. 2018        Brno (přihláška do 11.2.2018)

            březen:             10. – 11. 03. 2018        Brno (přihláška do 4.3.2018)

            březen :            24. – 25. 03. 2018        Praha (přihláška do 18.3.2018)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Aktuální informace z Fakulty vojenských technologií se dozvíte zde číst více