FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ - připravuje důstojníky – specialisty ve vojensko-technických oborech, a to zejména v oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geografické a komunikačních a informačních systémů a technologií.

Uchazeči o vojenské studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního oboru Vojenské technologie.

Pro uchazeče o civilní studium v prezenční formě nabízí fakulta tříletý bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost.

www.unob.cz/fvt

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia obsahuje písemný test z matematiky.

Přijímací zkoušku je možné prominout.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Aktuální informace z Fakulty vojenských technologií se dozvíte zde číst více