Fakulta ekonomická byla založena v roce 1990 a již od svého počátku působí jak v Plzni, tak ve výukovém středisku v Chebu.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium oborů zaměřených na ekonomiku, management, marketing, regionální geografii a informatiku ve všech stupních studia.

Uplatnění

Absolventi mohou nalézt uplatnění v širokém spektru pracovních činností v závislosti na oboru od manažerských pozic v podnicích až po různá pracovní místa ve státní správě.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studijní programy se koná formou Národních srovnávacích zkoušek. Na některé bakalářské obory mohou být uchazeči za určitých podmínek (prospěch na střední škole) přijati bez přijímací zkoušky. 

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium se koná formou písemného testu z vybraných profilových oblastí odpovídajícího studijního oboru.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů jako Freemovers či Double Degree. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Studenti bakalářského programu Ekonomika a management Fakulty ekonomické mohou podat žádost o ubytování na koleje v Chebu, v Plzni budou ubytováni až v případě zbylých volných kapacit vyšších ročníků. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.