Přírodní vědy

Nalezli jsme 53 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Klinická biologie a chemie  Ochrana životního prostředí  Polymerní materiály a kompozity

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Biologie  Biologie (dvouoborové)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  Geografie  Geografie (dvouoborové)   a dalších 6 oborů

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Fyzikální elektronika  Fyzikální technika  Informatická fyzika   a další 3 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Matematické metody v ekonomii  Sociálně ekonomická demografie  Statistické metody v ekonomii  Statistika a ekonometrie

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a chemické technologie  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky)  Chemie a technologie materiálů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie a biotechnologie  Forenzní analýza  Chemie a analýza potravin

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Alternativní energie a životní prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)   a dalších 5 oborů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Biologie se zaměřením na vzdělávání  Finanční a pojistná matematika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Chemie  Chemie se zaměřením na vzdělávání   a další 3 obory