Přírodní vědy

Nalezli jsme 5 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a dalších 14 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní a aplikovaná matematika  Výpočetní matematika

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Environmentální biotechnologie  Environmentální inženýrství  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test