Přírodní vědy

Nalezli jsme 71 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Finanční a pojistná matematika   a dalších 12 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a dalších 14 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Energetika a procesní technika  Inteligentní budovy  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí   a další 2 obory

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Odpady a jejich využití   a dalších 13 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Konzervace přírodnin a taxidermie  Ochrana lesů a myslivost

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Nature Conservation  Ochrana přírody   a další 3 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů  Technology and Environmental Engineering

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná matematika  Biofyzika  Biochemie  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biological chemistry  Biological Chemistry (Biologická chemie)  Biologie  Biologie ekosystémů  Biophysics  Botanika  Botany  Ecosystem Biology   a dalších 21 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Zemědělská chemie

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Agroekologie  Anatomie a fyziologie rostlin  Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná bioklimatologie  Applied and Landscape Ecology  Applied Bioclimatology  Molecular Biology and Genetics of Animals   a dalších 7 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Ekologie lesa  Fytologie lesa

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Matematické a statistické metody v ekonomii

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Environmentální studia  Humanitní environmentalistika

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Algebra a diskrétní matematika  Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Analytická biochemie  Analytická chemie  Analytická chemie (EN)   a dalších 119 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Astrofyzika  Monitorování životního prostředí  Multimediální techniky  Počítačová fyzika  Počítačová technika a její aplikace  Teoretická fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika