Přírodní vědy

Nalezli jsme 68 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Energetika, procesy a životní prostředí  Fyzikální a materiálové inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Matematické inženýrství

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Finanční informatika a statistika  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Geomatika  Matematické inženýrství   a dalších 6 oborů

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Antropologie populací minulosti  Sociální a kulturní antropologie

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika geografie  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost