Přírodní vědy

Nalezli jsme 71 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Environmentální biotechnologie  Environmentální inženýrství  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus   a další 4 obory

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Biomedical and Ecological Engineering  Biomedicínské a ekologické inženýrství

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Matematické metody v informačních technologiích

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Energetika, procesy a životní prostředí  Fyzikální a materiálové inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Matematické inženýrství

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Finanční informatika a statistika  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Geomatika   a dalších 7 oborů

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Antropologie populací minulosti  Sociální a kulturní antropologie

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

Třebíč

Obory: Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika geografie  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky