Chci studovat ekonomku

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Marketing a obchod  Informatika v ekonomice  Národní hospodářství  Podniková ekonomika a management  Management  MBA  Eurospráva  Účetnictví a daně  Ekonomie  Ekonomika podniku   a dalších 9 oborů

TIP

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Information and Communication Management  Business Economics and Management  Ekonomika a management služeb  Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Economics and informatics   a další 4 obory

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Podniková a odvětvová ekonomika  Management  Regional and Social Development  System Engineering  Provoz a ekonomika  Informační management  Informatika  Podnikání a administrativa  Systémové inženýrství  Information Management   a dalších 9 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Podniková ekonomika  Management a ekonomika  Management and marketing  Finance  Účetnictví a daně  Průmyslové inženýrství  Veřejná správa a regionální rozvoj  Business Administration   a dalších 8 oborů

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Master of Business Administration (MBA)  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství  Logistické technologie  Pozemní stavby  Konstrukce staveb  Bachelor of Business Administration  Ekonomika podniku

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Podniková ekonomika a management  Informační management  Systémy projektového řízení  Ekonomika a management  Ekonomická a regionální geografie  Management obchodních činností

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Finance  Řízení a ekonomika podniku  Finance a investiční management  Účetnictví a daně  Manažersko-ekonomický obor  Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Econimic Informatics   a dalších 5 oborů

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: MARKETING - Marketingové a reklamní strategie  MANAGEMENT FIREM - Lidské zdroje  MANAGEMENT FIREM - Marketing a reklama  MANAGEMENT FIREM - Finance  MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní obchod   a dalších 29 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Ekonomika veřejného sektoru  Informační a bezpečnostní systémy  Informatika ve veřejné správě  Regional and Information Management  Management  Regionální a informační management  Management podniku  Ekonomika a management podniku   a dalších 12 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Regionální rozvoj a cestovní ruch  Hospodářská politika (EN)  Ekonomie (EN)  Veřejná ekonomie (EN)  Ekonomie  Regionální rozvoj a správa  Podniková ekonomika a management  Finance (DE)  Hospodářská politika (dvouoborové)   a dalších 10 oborů